Регистрация
Добре дошли в нашия уеб каталог!
Филтри

Категории с падащо меню

Electrolube почистващи продукти

 

 • Премахване на флюсове 
 • Обезмасляване на метали 
 • Запалими и незапалими продукти
 • В насипно/наливно състояние и аерозоли 
 • На водна основа и на основа разтворител  

 

Дългогодишният опит показва, че почистването на печатните платки, ситата, шаблоните и електрониката е жизнено важно за осигуряване на дълготрайната им безпроблемна работа. Electrolube предлага широка гама почистващи продукти, осигуряващи висока надеждност на минимална цена. Продуктовата гама включва продукти, които отстраняват флюсове, пасти за запояване, мазнини и други общи замърсявания в съответствие с международните стандарти за чистота. Предлагат се и продукти за обезмасляване на чувствителни и прецизни метални части. 

Фирмата произвежда запалими и незапалими разтворители, както и продукти на водна основа.

 

Гамата “Safewash”

Гамата “Safewash” на Electrolube е най-ефективната почистваща продуктова група от препарати на водна основа. В момента най-големите производители използват тези продукти в най-разнообразни машини за почистване. Разтворите осигуряват изключително високо качество на почистване, отговарящо на най-високите военни и промишлени стандарти при минимална цена и разход както от финансова гледна точка, така и от гледна точка на опазване на околната среда.

Гамата Safewash е подходяща за употреба в най-различни типове оборудване, включително ултразвукови вани, поточни линии със силна струя, съдомиялни машини и ръчно почистване. Предлагат се и продукти за употреба при чувствителни метали като алуминиеви и медни сплави, като същевременно са съвместими с пластмаси и каучук.

Предимствата на Safewash включват отлични почистващи свойства при стайна температура, слаб мирис, много ниска токсичност и ефективна почистваща способност в продължение на дълъг период от време.

Тъй като Safewash продуктите абсорбират флюсовете, след продължителна употреба разтворът се насища и ефикасността му започва да намалява. В този случай разтворът трябва да се замени, като интервалът от време, през който продуктът е използваем, зависи изцяло от вида и количеството на флюса, площта на почистваната повърхност и изискванията за чистота на детайла. Наситеността на разтвора може да бъде установена чрез измерване на електропроводимостта и pH.

 

Продукти на основа разтворители

Разтворителите са бързо изпаряващи се органични вещества. За улеснение, могат да се разделят на запалими и незапалими разтворители.

Запалимите разтворители се характеризират със сравнително ниска токсичност и добра съвместимост с повечето материали, като имат най-различна скорост на изпарение и точка на възпламеняване.

Незапалимите разтворители се делят на две групи: обикновени хлорни разредители, характеризиращи се с относително висока токсичност, слаба съвместимост с материалите, но за сметка на това са бързосъхнещи. Новата група незапалими флуорни смеси от разредители притежават отлична разтворителна способност, съхнат бързо, имат относително ниска токсичност и имат добра съвместимост с повечето материали. 

Употребата на разтворители е необходима при почистване на печатни платки (PCB) и друга електроника, при наличие на незащитени деликатни компоненти, както и чувствителни на вода елементи.

И двете групи разтворители изискват употреба на специално оборудване при производства с високи обеми, за да се предотвратят проблеми, свързани с тяхната токсичност или точка на възпламеняване. Споменатото специално оборудване е скъпо, като текущите му разходи са високи в сравнение със системите за почистване на водна основа. Все пак, въглеводородните разтворители са най-ефективни за малки производства и ремонтни работи, тъй като почистват ефикасно, отстранявайки повечето замърсявания. Те съхнат изключително бързо, лесни са за употреба и не оставят никакви остатъци.

Electrolube са разработили гама въглеводородни разтворители, които отговарят на изискванията на много приложения. Накратко казано, колкото по-висока е скоростта на изпаряване, толкова по-ниска е точката на възпламеняване; т.е. рискът от възпламеняване е по-висок.

 

Летливи органични вещества (VOC)

Определението за VOC, записано в Европейската директива за контрол на емисиите на разредители гласи: „Всяко едно органично вещество, което при 200C притежава налягане на парите повече от 0.01kPa или притежава съответната летливост под специфичните условия на употреба”.

Емисиите на разтворителите са ограничени от директивата на Европейския съюз, но защо?

Емисиите трябва да се контролират, защото много от разтворителите са подложени на химични реакции в атмосферата, които причиняват смущения най-вече при образуването на Озон. Завишените концентрации на Озон във въздуха увреждат човешкото здраве и имат вредно въздействие върху някои градивни вещества, растителността, горите и посевите. Европейската директива за контрол на емисиите на разредители (1999/13/EC) от 11 Март 1999 г. има за цел да се намалят с 57% емисиите до 2007 г.

Проблемът с емисиите касае природата и затова се вземат практични решения за увеличаване и ускоряване на темпа на преход към продукти без разтворители или такива с ниско съдържание на Летливи органични вещества (VOC). Electrolube, като отговорен производител продължава да инвестира в развойна и научна дейност, така че създадената продуктова гама надхвърля очакванията на своите клиенти по време на този преход.

 

Предимствата на  почистването

Ефективното почистване на печатните платки и металните части не само повишава надеждността на електронните устройства, но и позволява операциите по нанасяне на защитно покритие или заливане със смола да бъдат извършвани с максимална сигурност. Все по-популярна става употребата на специални покрития за защита на печатни платки и метални сглобки, тъй като това е един икономичен метод за повишаване надеждността и издръжливостта на устройствата. Ако елементите, подлежащи на защита, не са почистени, то замърсяванията могат да доведат до лошо прилепване на покритието, оставяйки ги по този начин изложени на околната среда. Ето защо, почистването на елементите преди покритието им, дава пълна увереност, че покритието ще е ефикасно.  Основната полза от почистването е в това, че се отстранява всяко замърсяване от устройствата, осигурявайки по този начин тяхната висока надеждност и дълъг живот.

 

Типични приложения

В продължение на много години, почистването в електронната индустрия се използваше за премахване на следите от флюсове, предизвикващи корозия и други остатъци от печатните платки. 
Днес, въпреки появата на “no-clean” флюсове (които не се нуждаят от почистване), повечето производители на електроника все още почистват своите печатни платки. Ситата и шаблоните също трябва да бъдат почиствани за да се осигури прецизното и точно отпечатване на паста или лепило.  Разтворителите за почистване имат разнообразни приложения, но основните сфери на употреба са:

 • автомобилна индустрия;
 • медицина;
 • въздухоплаване;
 • военна промишленост;
 • промишлени системи за контрол;
 • домакински уреди

Основната характеристика на тези приложения е изискването за висока надеждност. Производителите се намират под постоянен натиск да предлагат изключително надеждни уреди на ниска цена. Почистването, особено съчетано със защитни покрития или капсулиране със смоли, осигурява това изискване и намалява броя на скъпите повреди в гаранционен срок.

 

Сравнителна таблица на Safewash гамата

 

 

SWA

SWAC*

SWAJ

SWAS

SWAP

SWAF*

SWAX

SWMN

SWMP

ПОЧИСТВАЩО ОБОРУДВАНЕ

Ултразвукова вана

Да

Да

Да

Най-добро

Да

Да

Да

Да

Да

Със струя под налягане/съдомиялна машина, конвейерна струйна машина/

Не

Да

Не

Не

Да

Да

Да

Не

Не

Струйно миене при потопено състояние

Да

Да

Да

Да

Най-добро

Не

Да

Да

Да

Почистване на сита, шаблони, (screen & stencil), ракел

Не

Да

Не

Не

Да

Да

Най-добро

Не

Не

ПРЕМАХВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНИЯ

Тежки греси (и органични греси)

Да

Да

Да

Най-добро

Да

Да

Да

Да

Да

Флюс без почистване

Не

Най-добро

Да

Най-добро

Да

Да

Да

Не

Не

Флюс / Йони

Да

Да

Да

Най-добро

Да

Да

Да

Да

Да

Невтвърдена паста

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Най-добро

Да

Да

Невтвърдено лепило

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Най-добро

Не

Не

Други

Чувствителни метали

Не

Тест

Да

Да

Да

Не

Да

Не

Не

Изплакваемост

Добра

Добра

Добра

Най-добра

Добра

Добра

Добра

Добра

Добра

Ниска пенливост

Не

Да

Не

Не

Да

Да

Да

Не

Не

Разфасовка (аерозол, опаковка на едро)

5L 25L 200L

 

400ml 5L 25L 200L

5L 25L 200L

5L 25L 200L

5L 25L

25L 200L

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички продукти по-горе са на водна основа  и не трябва да се съхраняват при температура под 5 °С. Цялата информация е проверена, но без гаранция. При поискване се предлагат технически листове и листове за безопасност за всички продукти.

 

Сравнителна таблица на продукти на основа разтворители

 

 

IPA - Isopropyl Alcohol

ECSP - Electronic cleaning solvent Plus

ULS - Ultrasolve

FLU - Fluxclene

ULC –

Ultraclens

MDS –

Metal

degreasing

solvent

SSS –

Screen &

stencil

solvent

SSW –

Screen &

Stencil

wipes

DGC* -

Degreaser

FRC* -

Flux

remover

CCC* -

Contact

cleaner

 

Типични характеристики

 

 

 

Плътност (g/ml)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.32

1.025

0.851

1.33

1.33

1.37

Температура на възпламеняване C0 (IP-34)

12

-48

0

0

>60*

Няма

>60*

>60*

Няма

Няма

Няма

Температура на кипене C0 (IP-123)

82

36

>80

>80

>173

40

>100

>100

36

36

45

Налягане на парите (kPa) D2889

4.4

53.3

11.5

11.5

0.5

47.5

1.45

1.5

66.2

66.2

34.7

Скорост на изпаряване (етер = 1)

6

1.5

16

16

66

6

>50

33

>1

>1

1.1

Токсичност при вдъхване (ppm)

400

500

300

300

300

100

300

300

242

242

242

 

Отстраняване на замърсявания

 

 

 

Мазни замърсявания

Да

Да

Да

Да

Да

Най-добро

Да

Да

Най-добро

Да

Да

Йонни

Да

Да

Най-добро

Да

Да

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Флюс

Да

Да

Да

Най-добро

Да

Да

Да

Да

Да

Най-добро

Да

 

Съвместимост с пластмаси

 

 

 

ABS

Да

Да

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Не

Не

Не

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Акрилни (Полиметакрилати)

Да

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Не

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Поликарбонати

Да

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Тествайте

Полистирени

Да

Да

Тествайте

Не

Тествайте

Не

Не

Не

Тествайте

Тествайте

Тествайте

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Скорост на изпаряване - Колкото е по-голямо числото на скоростта, толкова по-бавно се изпарява продуктът. Голяма част от разтворителите не повреждат пластмасите при кратко време на контакт (пръскане и забърсване), но могат да бъдат неподходящи за продължителна употреба.

* Негорим продукт

Опознайте AF

На фокус
Смазка за изпичащи
платна


Това е малко познат продукт, който ние използваме интензивно при сервиз на принтери.

Смях в офиса

Звъни телефона във фирма за ремонт на компютри:
- Принтерът ми започна да не печата добре
- Най-вероятно е за почистване. Ще ви струва $50, но можете да прочетете ръководството и да си го почистите сам.
Клиентът е потресен от такава откровеност:
- Младежо, вашият началник знае ли, че така му проваляте бизнеса?
- Честно казано това е негова идея. Доста повече изкарваме от принтери, които клиентите са опитвали да поправят сами.

---

Най-сърдечното посрещане на сервизен техник:
- Ох, добре, че дойдохте, да видим хора! Че то тука само... колеги!

---

Коментар от потребител:
- На нашият принтер Canon не му работи малиновия цвят...

Още... (последно от 12.04.2018)

Спаси от вода